Skenovanie

Skenovanie bežných formátov

  • Bežné formáty A4, A3
  • Čb, farebne
  • Skenovanie do pdf, jpg, tiff, xps
  • Naskenované súbory sa uložia na USB kľúč, CD, DVD, alebo pošlú mailom

 

Skenovanie veľkých formátov (výkresy, mapy, ...)

  • Sken max. šírky 914mm,
  • Čb, farebne
  • Rozlíšenie 200 – 1200dpi
  • Skenovanie do pdf, jpg, tiff,
  • Naskenované súbory sa uložia na USB kľúč, CD, DVD, alebo pošlú mailom