Potlač CD a DVD

V rámci našich služieb ponúkame zákazníkom aj potlač CD a DVD médií (svadba, stužková, promócia, výročie, dovolenka, prezentácie, ...).

Na potlač je potrebné médium s potlačiteľným povrchom, ktoré si môžete u nás vybrať.

Taktiež vytlačíme aj obal na médium.

Podklad na potlač treba priniesť v dátovej forme - JPG alebo poslať mailom na našu adresu dcomp@dcomp.sk.